Daliowa

Daliowa (лем. Дальова) – wieś obecnie położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska na prawym brzegu rzeki Jasiołki. Akt lokacji na prawie magdeburskim Hryciowej Woli, późniejszej Daliowej, wystawił w 1363 r. król Kazimierz Wielki.

Około 1880 roku mieszkało tu 710 grekokatolików i 50 rzymskich katolików, w 1931 roku odnotowano 95 gospodarstw i 620 mieszkańców.
We wsi znajduje się cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewii. Wcześniejsza cerkiew spaliła się z niewiadomych przyczyn w 1931 roku.
W 1933 roku wzniesiono nową drewnianą świątynię,  na planie krzyża łacińskiego z jedną dużą kopułą na skrzyżowaniu ramion.