Przewodnik po zbiorach

Lemko Archive to zbiór informacji, nagrań, archiwaliów, dokumentów i fotografii dotyczących kultury tradycyjnej Łemków.

Materiały znajdujące się na stronie pochodzą z badań terenowych od osób prywatnych i instytucji, archiwów etc. Dotyczą one terenów historycznej Łemkowszczyzny dlatego też zawsze wskazana jest miejscowość pochodzenia respondenta, bądź w przypadku kultury materialnej miejscowość w której obiekt się znajduje lub znajdował (w przypadku obiektów muzealnych – skansen).

W Archiwum znajdują się materiały podzielone w klasyczny dla etnologii sposób na kulturę duchową i kulturę materialną. Wyszukiwanie informacji odbywać się może na dwa sposoby – według kategorii zawartych w działach kultura materialna i kultura duchowa (m.in. pieśni, taniec, wierzenia, ubiór, budownictwo etc.) albo według mapy (miejscowość z której dana informacja, obiekt, fotografia etc. pochodzą).

W Archiwum znajdują się materiały oznaczone następującymi symbolami:

Audio Materiały audio Dokument Dokumenty, opisy Obrazek Obrazy, fotografie,
skany
Wideo Materiały wideo