Zespół i partnerzy

Koncepcja i opracowanie merytoryczne projektu:

Marta i Krzysztof Butrynowie

Realizacja projektu:

Krzysztof Butryn (Stowarzyszenie Twórców Ludowych)

Marta Graban-Butryn (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Fundacja Stara Droga)

dr Lesya Horoshko (Instytut Narodoznawstwa Akademii Nauk Ukrainy)

Maryana Kril (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Paweł Królikowski (Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy)

dr Tomasz Kwoka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Mikuláš Mušinka (Uniwersytet w Prešovie, Słowacja)

dr Andrzej Stachowiak (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Bogumiła Tarasiewicz (Akademia Muzyczna w Zielonej Górze)

 

znaczek-logo

 

PARTNERZY PROJEKTU

Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Stowarzyszenie Lemko Tower

Fundacja Ważka

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy

 

znaczek-logo

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

znaczek-logo

 

Projekt Lemko Archive realizowany jest przez Fundację Stara Droga.

Głównym celem działalności Fundacji jest promowanie kultury, języka i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Europy Środkowo-Wschodniej w szczególności terenów pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego w tym Roztocza i Łemkowszczyzny.

Kontakt do Fundacji: fundacja@stara droga.com / www.staradroga.com