Ładkania

Śpiewa: Anastazja Matlaha
Rejestracja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn, Marianna Krill, Paweł Królikowski
Miejsce: Zhovtneve, Ukraina / Daliowa
Data rejestracji: 2014
Archiwum: Fundacja Stara Droga

Kategorie: / /