Zawołanie maziarskie / Piotr Wspólnik

Respondent: Piotr Wspólnik
Rejestracja: Roman Reinfuss
Miejsce: Łosie
Data rejestracji: lata 60-te XX w.
Archiwum: Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Kategorie: / /