Taniec weselny – Potriaska

Śpiewa: Anna Klimasz i Teodora Smarż
Rejestracja: Fundacja Ważka
Miejsce: Sobin, woj. dolnośląskie
Data rejestracji: 2014 rok
Archiwum: Fundacja Ważka

 

Kategorie: / /