Przyśpiewka oczepinowa – Oj czepyly paniu młodu

Śpiewa: Olga Trochanowska i Marta Koreń
Rejestracja: Fundacja Ważka
Miejsce: Sobin, woj. dolnośląskie
Data rejestracji: 2014 rok
Archiwum: Fundacja Ważka

Kategorie: / /