Pieśń nabożna – Czuly my prekrasnyj hłas

Śpiewa: Maria Sywec
Nagrała: Marta Graban-Butryn
Miejsce: Licheń, woj. lubuskie
Data rejestracji: 2014
Archiwum: Fundacja Stara Droga

Kategorie: /