Kolęda – Preczystaja Diwa po switu chodyła

Śpiewa: Mikołaj Brunarski / Миколай Брунарскі
Rejestracja: Marta Graban-Butryn, Krzysztof Butryn, Marianna Kril, Paweł Królikowski
Miejsce: Zhovtneve, Ukraina
Data rejestracji: 2014
Archiwum: Fundacja Stara Droga

 

Kategorie: / /