Gaszenie świecy po Wigilii

Zapisała: Marta Graban-Butryn
Data rejestracji: 2005
Archiwum prywatne Marty Graban-Butryn

To tak połidaly, to toto perełażni czasto, w duże sełach tak wiryly, że jak śłiczku hasyly po Weczery to smotrily barz de tot dym pide, cy do dwery, cy do hory. Jak do hory to znaczyt, że yszczy dobri, a jak do dwery to znaczyło, że kohosy wynesut w tim rocy, że zabrakne, że wynesut z rodyny. [Maria Dziubyna, Gładyszów]

Jak sia świczka zhasyt, w kotru stranu yde cy do hory cy do dwery, że jak świczku sia zhasyt na Welyju to jak dym letyt do hory ta dołho bude żył, a jak pide w bik ta dachto pide. [Włodzimierz Grycz, Czyrna]

Kategorie: / / /