Czytelnia

Artykuły on-line

Przedstawiamy wykaz artykułów dostępnych on-line.

1.    Wyznaczniki odrębności etnicznej, fukcjonujące współcześnie w świadomości grupy ludności łemkowskiej na terenie dawnej Łemkowszczyzny / ETNOGRAFIA POLSKA 1979 t.23 z.2

2.    Łemkowszczyzna w wierszach Jerzego Harasymowicza / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1985 t.39 z.3-4, Kroh, Antoni

3.    Problemy współczesnej kultury łemkowskiej na przykładzie Muzeum w Zyndranowej / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1985 t.39 z.3-4, Kroh, Antoni

4.    Między grupą etniczną a narodem / ETNOGRAFIA POLSKA 2000 t.44
Kabzińska, Iwona

5.    Konflikt, symbioza, izolacja. Stosunki etniczne na polskim Podkarpaciu / ETNOGRAFIA POLSKA 1992 t.36 z.1, Mucha, Janusz

6.    Ze studiów nad kulturą ludową Łemkowszczyzny/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1966 t.20 z.1, Reinfuss, Roman

7.    „Nikifor” Andrzeja Banacha / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1985 t.39 z.3-4, Jackowski, Aleksander

8.    Moi przyjaciel Łemkowie / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1985 t.39 z.3-4, Reinfuss, Roman

9.    Przyczynek do biografii Nikifora Drowniaka nzwanego „Krynickim” / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1985 t.39 z.3-4, Wisłocki, Seweryn A.

10.    Aleksandra Polańska-Hryńczuk, pisankarka łemkowska / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1980 t.34 z.3-4, Cieśla-Reinfussowa, Zofia

11.    Epifaniusz Drowniak / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 2004 t.58 z.3-4, Wisłocki, Seweryn

12.    Rzeźba figuralna Łemków/ Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1963 t.17, z.3-4, Reinfuss, Roman

13.    Malowane zręby chałup wiejskich / Polska Sztuka Ludowa – Konteksty 1949 t.3 z.7-8, Reinfuss, Roman