Pieśń sobótkowa – A na Jana na Janońka, horiła nam sobitońka

Respondent: Zenobia Demczko
Rejestracja: Roman Reinfuss
Miejsce: Wysowa
Data rejestracji: lata 60-te XX w.
Archiwum: Stowarzyszenie Twórców Ludowych

 

Kategorie: / /