Znaczenie snów

Zapisała: Marta Graban-Butryn
Data rejestracji: 2005
Archiwum prywatne Marty Graban-Butryn

Josypowy sia snyło, że bude sim rokił tłustych, a sim rokił chudych. Ta toty koroły sia mu snyly. Win mał sny y po śni poznał, że robył magazyn na toty sim chudych koroł, robył, zerno, chlib składał, no. [Anna Smyj, Wołowiec]

Najwecce sia sprałdżat nad ranom. Z czetwerha na piatnyciu, z piatnyci na subotu i z suboty na nedilu, nad ranom. To sut najłekszy sny. [Olga Dutka, Łosie]

No było tak: „Mi sia tak snyło, takie, i mi sia to zdijsnyło”, bo tak pasułało, było takie gadane, że mi sia prysnyło i mi sia społnył son, wiryly lude w takie sztosy. [Teodozja Wachna, Berest]

No ta tak, tak toto gadaly, że: „Oj! Snyło sia mi, Matko Boska!, nedobre”, że nedobre. A wecce w taky proroctwa wiryly, ne tak jak teraz. Tak było, że: „Chtosy hmre bo sia mi snyło”. [Mikołaj Świątkowski, Mochnaczka Wyżna]

Snyty sia snyje. Tak połisty choc sia ne snyje lem tak desy pryde de tak sia ziszczat. Sztosy bude nołe, bo nedobry sny i potim sia neraz zistyt. [Maria Sokol, Hańczowa]

 

Kategorie: / / / / /