Kolęda – W hłuboki dolyni źwizda zaśwityła

Śpiewa: Jakub Habura
Rejestracja: Marta Graban-Butryn
Miejsce: Binczarowa, pow. nowosądecki
Data rejestracji: 2002 rok
Archiwum prywatne Marty Graban-Butryn

 

 

Kategorie: / /