Pieśń powszechna – Czoho sydysz, czom ne oresz

Śpiewa: Julia Czajka / Юлия Чайка
Rejestracja: Marta Graban-Butryn
Miejsce: Rozdziele, Polska
Data rejestracji: 2014
Archiwum: Fundacja Stara Droga

Kategorie: /