Pieśń Apokryficzna – Oj, iszła, iszła świata Jelena

Śpiewa: Anna Klimasz i Teodora Smarż
Rejestracja: Fundacja Ważka
Miejsce: Piotrówek / Dąbie, woj. dolnośląskie
Data rejestracji: 2014 rok
Archiwum: Fundacja Ważka

Kategorie: / / /