Melodia do tańca zwany szijer

Śpiewa: Anna Dziubak
Rejestracja: Roman Reinfuss
Miejsce: Regietów
Data rejestracji: lata 60-te XX w.
Archiwum: Stowarzyszenie Twórców Ludowych

 

Kategorie: /