Kołysanka – Uśnij że mi uśnij, welykie wyrosnyj

Śpiewa: Maria Buriak
Rejestracja: Roman Reinfuss
Miejsce: Tylawa, pow. Krosno
Data rejestracji: ok. 1965 rok
Archiwum: Stowarzyszenie Twórców Ludowych

 

Kategorie: / /